Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2014

ZombieGirl
4091 4f16 420
Reposted fromlifu lifu viarepostedfrom repostedfrom
ZombieGirl
4726 4cd4 420
Reposted fromgoaskalice goaskalice viarepostedfrom repostedfrom
ZombieGirl
1127 5456 420
Reposted fromrenirene renirene viarepostedfrom repostedfrom

September 06 2013

ZombieGirl
BUAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!

image

NIE ZDAM MATURY.
<OBŁĄKAŃCZY CHICHOT>
Reposted fromlexi lexi viastrangespecters strangespecters
1379 bdae 420
Reposted fromamatore amatore viastrangespecters strangespecters
0688 43fd 420

titlr:

The last photo of Heath Ledger

Reposted fromtosiaa tosiaa viaEvowe Evowe
ZombieGirl
4144 55a8 420
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viahappykokeshi happykokeshi
4913 7755 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viakiks kiks

July 15 2013

ZombieGirl
3441 3d3d 420
Reposted fromaggape aggape viakitana kitana

July 13 2013

ZombieGirl
8779 eb35 420
ZombieGirl
ZombieGirl
4583 d623 420
ZombieGirl
ZombieGirl
The most marvellously-sounding English words:

agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty
alacricity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań
brobdingnagian - ogromny
bucolic - sielanka
cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić
clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance- żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią
efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

ZombieGirl
0558 282a 420
Reposted fromhungerfactory hungerfactory viamezzanine mezzanine
ZombieGirl
Play fullscreen
"Can I be or was I there
It felt so crystal in the air
I still want to drown whenever you leave
Please teach me gently how to breathe"
Reposted frominpassing inpassing viaEvowe Evowe
ZombieGirl
4272 03e2 420
Reposted fromladyvenom ladyvenom viaEvowe Evowe
ZombieGirl
5304 dd43 420

June 25 2013

ZombieGirl

this is why i choose google over bing.

Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul vialottee lottee
2465 8ef2 420
Reposted fromshihthhthh shihthhthh vialottee lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl